oferta

Administracja sieci informatycznej:

server

  • nadzór sieci i jednostek roboczych Windows 2000, XP, 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012,

2012 R2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux, Novell NetWre.

  • wykonywanie i nadzór wirtualizacji środowisk przy użyciu oprogramowania VMware,

Hyper-V.

  • archiwizacja danych;
  • organizacja struktury sieci;
  • udostępnianie zasobów sieci, wspólne drukarki, dyski i inne urządzenia;
  • instalacja nowych użytkowników w sieci;
  • administracja serwerami UNIX, LINUX, NOVELL NETWARE,MS WINDOWS SERWER NT

4.0/2000/2003/2008, Exchange

  • administracja oprogramowaniem specjalistycznym (rozliczenia czasu pracy, wydajność

użytkowników, podgląd pracy z plikami, rejestr wydruków, operacje na nośnikach zewnętrznych) oraz programami księgowo-magazynowymi ( RAKS, WF-Mag itp.).

 • zapewniamy również zdalną administrację w przypadku nagłej awarii serwera lub jednostki.

 

W ten sposób jesteśmy w stanie rozwiązać do 99% problemów z komputerem lub serwerem w przeciągu kilku minut !

 

 • instalacja i konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych VPN.
 • administracja serwerami licencji: Autodesk , Bentley, MagiCaD, Solar.
 • Opracowanie i nadzór nad ochroną danych osobowych i służbowych znajdujących się w sieci,

 

zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych

 

 • Kontrola legalności oprogramowania i sprawności sprzętu, nadzór nad licencjami,

 

gwarancjami i dokumentacją sprzętu, oraz doradztwo w tymże zakresie.

Serwis komputerowy:

  • przeglądy techniczne jednostek centralnych;
  • przeglądy i konserwacje dysków twardych;
  • czyszczenie i konserwacja peryferii komputerowych, klawiatur, myszy, drukarek,

monitorów i stacji roboczych;

  • Stałe czynności konserwacyjne i bieżące naprawy usterek (hardware, software);
  • Organizacja i prowadzenie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. W przypadku obsługi gwarancyjnej zawożenie sprzętu do dedykowanych serwisów i ponowne

dostarczanie po naprawie. Dla sprzętu pogwarancyjnego przeprowadzamy diagnozę i po konsultacji z klientem podejmujemy odpowiednia działania (naprawa, wymiana, utylizacja. Przy konieczności odwiezienia do dedykowanego serwisu zajmujemy się całą procedurą naprawy sprzętu;

 • odzysk danych
 • Gwarantujemy sprzęt zastępczy na wypadek awarii w siedzibie Zleceniodawcy w ciągu 1 doby od stwierdzenia takiej konieczności.

Sieci:

  • Projektowanie i wykonywanie sieci teleinformatycznych LAN i WAN
  • Organizacja fizycznej rozbudowy sieci informatycznej zgodnie z wymogami Zleceniodawcy. W razie potrzeby służymy zespołem do realizowania zamierzonych

modernizacji.

 • Wykonywanie pomiarów dynamicznych sieci.

Telekomunikacja:

 • Analizowanie i doradztwo w zakresie redukcji kosztów
 • Dobór i instalacja sprzętu do potrzeb i profilu firmy
 • Konfigurowanie central telefonicznych PLATAN
 • Telefonia analogowa i cyfrowa, VoIP

Strony internetowe, systemy CRM:

 • Projektowanie i wdrażanie profesjonalnych witryn internetowych wraz z panelem administracyjnym umożliwiającym edycje strony.
 • Tworzenie nowatorskich systemów CRM (wraz z prawami autorskimi)

computers