outsouricing

Istotną działalnością firmy G&K Komputer jest świadczenie usług outsourcingowych. Nasi specjaliści uczestniczą w wielu kluczowych projektach z obszaru telekomunikacji.

Zajmujemy się wdrożeniami rozwiązań, zapewniając również 24 godzinne wsparcie serwisowe w realizacji usług. Nabyta wiedza pozwala nam na podejmowanie coraz większych wyzwań i jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia.

 

Rosnąca liczba pomyślnie wdrożonych projektów oraz zaufanie naszych klientów pozwalają nam na dynamiczny rozwój. Dostarczamy klientom kompleksowe rozwiązania biznesowe i informatyczne, odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

 

Jesteśmy ciągle otwarci na nowe zlecenia i trudne wyzwania.

computers